واحد QHSE

واحد HSE شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس :

با توجه به ضرورت یکپارچگی فعالیتهای انجام شده در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست و همچنین اعمال مدیریت جدی‌تر بر عملکرد پیمانکاران و ذینفعان در این حوزه، این شرکت با استقرار واحد HSE در داخل فعالیت خود را در جهت خدمات مزبور اجرا نموده است. این واحد با تجهیز و آماده نمودن مقدمات کار در شرایط اضطراری و تهیه نمودن کلیه تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی( ماشین آتش نشانی سه دستگاه ) همراه پرسنل مجرب و متخصص و همچنین خرید و نصب تعداد ۱۰۰ عدد کپسول آتش‌نشانی در نقاط حساس و مهم کارخانه و یک دستگاه آمبولانس با کلیه تجهیزات پزشکی همراه کادر درمانی خود اقدام نموده است.
واحد HSE شرکت مبین سازه با تعامل و هماهنگی با اداره‌جات کار و امور اجتماعی، بهداشت و اداره محیط زیست در پیشبرد اهداف سازمان و رعایت الزامات قانونی کشور، سعی در به حداقل رساندن خطرات، توجه به سلامت پرسنل و حفظ محیط‌زیست نموده است و در همین راستا با اجرای جلسات کمیته ایمنی و بهداشت به صورت ماهیانه و تشکیل هسته زیست‌محیطی و انجام طرحهای پایش و خود اظهاری مطابق قوانین محیط زیست، در جهت اجرای طرح‌های مدیریت پسماندهای صنعتی مطابق استانداردهای موجود قدم برداشته است.
استقرار سیستم یکپارچه IMS در سطح سازمان برای تمام فعالیتهای انجام شده در حوزه سلامت و ایمنی کارکنان در قالب دستور العملهای طرح ریزی شده نیز بخشی از اقدامات انجام گرفته توسط این واحد است.

 

اهم اقدامات انجام گرفته در زمینه بهداشت:

 1. تأمین یک دستگاه آمبولانس با کلیه تجهیزات
 2. انجام معاینات ادواری سالانه و معاینات بدو استخدام
 3. برگزاری ماهانه جلسات کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت
 4. انجام آزمایشات میکروبی آب شرب بصورت رندوم و انجام تست کلرسنجی بصورت روزانه
 5. نظارت دقیق بر نحوه طبخ و توزیع مواد غذایی در رستوران از طریق بازدیدهای متوالی
 6. انجام تستهای میکروبی و شیمیایی آب شرب
 7. اجرای عملیات سمپاشی موردی و دوره‌ای برای امحاء حشرات موذی

 

اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه ایمنی:

 1. تهیه و توزیع وسایل حفاظت فردی و تهیه دستورالعمل استفاده از این وسایل فراهم آوردن زمینه و اجرای موارد استاندارد جهت برقراری استانداردOHSAS 18001
 2. اجرای بازرسی PM سازمان بطور مرتب
 3. بازرسی روزانه، کنترل و نظارت بر حسن اجرای الزامات ایمنی و زیست محیطی در کل سایت
 4. تهیه و تصویب آیین نامه البسه برای کل کارکنان سایت اعم از کارفرما و پیمانکاران
 5. اجرای مانورهای ایمنی و آتش نشانی با هدف افزایش آمادگی کارکنان ایمنی و آتش نشانی، تیم کنترل بحران و سایر کارکنان شرکت
 6. نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق در ساختمان اداری ، اتاق سرور واحد IT و کلیه انبارهای شرکت تهیه کپسولهای آتش‌نشانی به تعداد حداقل ۱۰۰ عدد و ایجاد کدینگ و کنترل دوره ای برای اطمینان از عملکرد کپسولها بازدید روزانه از نقاط حادثه خیز و اطمینان از عملکرد صحیح دستورالعملها و تجهیزات ایمنی موجود در محل
 7. آمادگی و حضور مستمر در زمانهای خاص (اعم از تعمیرات اساسی/ موردی ، عملیات جابجائی سکوهای گازی و نفتی و…)
 8. برگزاری کلاسهای آموزشی متعدد برای آموزش و بازآموزی کلیه کارکنان بخصوص اعضا تیم کنترل بحران
 9. تکمیل فرمهای گزارش حادثه و بررسی گزارشات بمنظور ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع خطرات و حوادث مشابه
 10. نصب تابلوهای ایمنی در سطح سایت
 11. تهیه و نصب فرمهای MSDS برای کلیه مواد شیمیایی موجود در سایت
 12. بازسازی و تجهیز انبار مواد شیمیایی مطابق استاندارد مربوطه
 13. نظارت برعملیات رادیوگرافی ایمن سازی خیابانها و معابر با نصب سرعت گیر و تابلوهای ایمنی و راهنمایی و رانندگی استفاده از کف‌پوشهای عایق در زیر تابلوهای برق
 14. نظارت بر تمامی تعمیرات کارخانه و اجرای دستورات PM
 15. راه‌اندازی سیستم Fire Alarm در دپارتمانهای تولید، فنی، ساختمانهای جنبی و پشتیبانی با هدف شناسایی حریقهای احتمالی
 16. تشکیل تیم واکنش اضطراری و انجام مانورهای دوره‌ای

 

اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه محیط زیست:

 1. آماده سازی و ایجاد فضای سبز در محوطه کارخانه و کاشت بالغ بر ۷۰۰ اصله نهال در قسمت‌های مختلف کارخانه که مجموعا فضایی در حدود ۲۶% از کل محوطه کارخانه را شامل می گردد.
 2. اجرای قانون مدیریت پسماندها براساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور. (بند ب ماده ۱۹۲)
 3. انجام طرح خوداظهاری پایش و اجرای طرح مدیریت پسماند حسب الزام قانونی
 4. استقرار و اجرای الزامات و دستورالعملهای سیستمهای مدیریت ایمنی و محیط زیست ISO 14001, OHSAS 18001
 5. تهیه و طراحی چک لیستهای متعدد ایمنی و بهداشتی و اجرای چک لیستها بمنظور کنترل مستمر و هدفمند فرآیند ایمنی وبهداشت و محیط زیست
 6. طراحی چک لیستهای تخصصی بازدید از تمامی دپارتمان‌ها با اهداف شناسایی مخاطرات و نقصهای زیست محیطی و پیگیری این موارد از طریق فرم گزارش خطر براساس مهلت اقدام
 7. برگزاری دوره‌های کلاسهای آموزشی در زمینه محیط‌زیست و مدیریت پسماندها
 8. نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب