هندیجان

عنوان پروژه : هندیجان
مالک پروژه : شرکت نفت فلات قاره
کارفرما : شرکت نفت فلات قاره
زمینه فعالیت پروژه : فرا ساحل
نوع قرارداد : EPCI
تاریخ شروع : ۲۳سپتامبر ۲۰۰۷
مدت قرارداد : ۱۸ ماه
شرح خلاصه پروژه : مهندسی ، خرید ، ساخت و نصب دو سکوی ۰۷و۰۸، دو جکت ، ساخت خط لوله ۱۴اینچ به طول۴,۵ کیلومتر و ۲۶ کیلومتر کابل دریایی
محصول نهایی پروژه : تولید روزانه ۳۳ هزار بشکه نفت خام
پیشرفت پروژه : مهندسی ، خرید و ساخت حدودا ۸۰% تکمیل شده است