هندیجان

هندیجان عنوان پروژه
شرکت نفت فلات قاره مالک پروژه
شرکت نفت فلات قاره کارفرما
فراساحل زمینه فعالیت پروژه
EPCI نوع قرارداد
23 سپتامبر 2007 تاریخ شروع
18 ماه مدت قرارداد
مهندسی، خرید ، ساخت و نصب دو سکوی ۰۷ و ۰۸، دو جکت، ساخت خط لوله ۱۴ اینچ به طول ۴,۵ کیلومتر و ۲۶ کیلومتر کابل دریایی شرح خلاصه پروژه
تولید روزانه 33 هزار بشکه نفت خام محصول نهایی پروژه
مهندسی، خرید و ساخت حدودا 80% تکمیل شده آست پیشرفت پروژه