معرفی واحد تضمين كيفيت

معرفي واحد تضمين كيفيت
واحد تضمین کیفیت در همه شرکت‌های صنعتی از واحدهای حساس و استراتژیک است که عهده‌دار صیانت از اعتبار و آوازه آن شرکت است. وظایف این واحد از مراحل تولید و ساخت تا رسیدن محصول به دست مشتری نهایی و حتی پس از آن ادامه دارد.
پیاده سازی سیستم‌های مدیریت، اولین گام در راه بقای سازمان در شرایط متغیر و پیچیده اقتصاد امروز می‌باشد. واحد تضمين كيفيت فعاليت‌هاي خود را مطابق با الزامات سيستم‌های مديريت (ManagementSystems) برنامه‌ريزي و اجرا مي‌نمايد و در راستاي راهبرد کیفی سازمان اهداف كلان و خرد را تعريف نموده و در جهت دستيابي به اين اهداف اقدامات برنامه‌ريزي شده را به مرحله اجرا در مي‌آورد.
واحد تضمين كيفيت از همان ابتدای تاسیس شركت مبین سازه گستر به عنوان متولي استقرار سیستم‌های مدیریت و استانداردهاي بین المللی تشکیل و شروع به فعالیت کرد.

 

شعار واحد تضمین کیفیت
“کیفیت همه چیز نیست اما بدون کیفیت، همه چیز هیچ است”

 

وظایف و مسئوولیت‌های واحد تضمین کیفیت:

 1. استقرار سیستم‌های مدیریت و دريافت گواهينامه استانداردهای بين المللي
 2. نگهداري از سيستم‌هاي مديريت
 3. انجام مميزي‌ها و بازرسي‌هاي داخلي مستمر و منظم از واحدها براي اطمينان از پيشرفت امور و ارسال گزارشات براي مديریت ارشد شرکت
 4. گزارشدهي به مديریت ارشد شرکت در خصوص سيستم‌های مديريت و هرگونه نيازي براي بهبود
 5. پيگيري اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي به منظور تامين بهبود مستمر در ارائه خدمات
 6. هماهنگي انجام كليه فعاليت‌هاي مرتبط با استقرار و نگهداري نظام مديريت كيفيت جامع (TQM)
 7. هماهنگي كليه فعاليت‌هاي مرتبط بانظام مستندات شركت مانند بازنگري، تهيه نسخه جديد و تصويب سازمان، جمع آوري و ابطال مدارك منسوخ و توزيع مجدد
 8. هماهنگي كليه فعاليت‌هاي مربوط به مميزي و ارزيابي خارجي شركت جهت اخذ يا تمدید گواهينامه
 9. طراحي و اجراي فعاليت‌های مرتبط با ترويج فرهنگ كيفيت و افزايش آگاهي كاركنان از اهداف كيفي شركت با همكاري واحدهاي ذيربط مانند آموزش و روابط عمومي و تدوين نشريات، برگزاري دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي، آموزش و تربیت سرمميزين، مميزين و اعضاي گروه خودارزيابي
 10. نظارت بر نظر خواهي از مشتريان در ارتباط با كيفيت فراورده‌هاي مجتمع ونظارت ورسيدگي به شكايات مشتريان
 11. تشكيل جلسات بازنگري مدیریت به منظور ارزيابي يافته‌هاي مميزي داخلي و ساير داده‌ها نظير تغييرات سازماني، بازخورد بازار، نتايج مميزي قبلی، عدم انطباق‌ها، شكايت مشتريان و …
 12. تصميم‌گيري در خصوص نحوه رفع عدم انطباق‌هاي مشاهده شده در ممیزی‌ها و تهيه گزارشات لازم