معرفی هیئت مدیره و مدیران شرکت

بابک عباسپور

سمت: مدیر عامل و عضو هیات مدیره
تلفن : 32571472 -076 داخلی 3003
ایمیل: ABBASPOUR@ISOICO.COM
آرش صدری محسن الموتی محمد صالحی مریم اولیائی میثم زین العابدینی
مدیر پروژه هندیجان مدیر پروژه هنگام مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه مدیر طرح و برنامه مدیر پشتیبانی فنی
تلفن: 88810045-021 تلفن : 88810045-021
(داخلی 107)
تلفن : 32571203-076 (داخلی 3011)
تلفن : 32571036-076
(داخلی 3017)
تلفن : 32571036-076
(داخلی 3010)
تلفن: 32571298-076
mng.hendijan@isoico.org mng.hengam@isoico.com pln.msg@isoico.org RD.MSG@isoico.com m.construction14@isoico.org

 

 
خالد یوسفی بهنام رضایی حسین دهقانی اشکذری حمید شهسواری
مدیر اداری مدیر کنترل کیفی مدیر طراحی مهندسی مدیر QHSE مدیربازرگانی
تلفن: 32571036-076
(داخلی 3076)
تلفن : 32571472-076
(داخلی 3090)
تلفن : 32571036-076
(داخلی 3050)
تلفن : 32571208-076
(داخلی 3080)
تلفن: 32571472-076
(داخلی 3008)
msg.edari@isoico.org qc.msg@isoico.com eng.msg@isoico.com Hse.mobin@isoico.org Proc.offshore@isoico.com

 

سعید خاشعی کامران مهردادی کوروش بنگر
مدیرمالی رییس راه اندازی و پیش راه اندازی مدیر پروژه فاز 14 مدیر اجرا
تلفن: 32571472-076
(داخلی 3005)
تلفن : ٨٨٨١٠٠٤٥-021
(داخلی ١٣٤)
تلفن : 88810045-021
(داخلی 115)
تلفن : 32571473-076
(داخلی 3080)
financial.offshore@isoico.com commissioning.p14@isoico.org pm.ts.p14@isoico.org kbengar@gmail.com

 

رفتن به بالا
ایزوایکو
  • fa