قابلیت ها و توانمندی ها

 • انجام امور مهندسی با تعداد نفرات معادل 120 نفر که کلیه موارد ذیل را تحقق می بخشند:
 1. طراحي پایه و تفضیلی انواع سازه های دریایی با استفاده از نرم افزارهای :  SACS، PDMS، Auto CAD، ANSYS، TEKLA ، ABAQUS  ، AUTOSHIP
 2. مهندسی خرید
 3. مهندسی ساخت
 4. مهندسی بارگیری، مهاربندی و نصب
 5. مهندسی پیش راه اندازی و راه اندازی

 

 • انجام امور خرید شامل RFQ، TC،TBE ،PO ،L/C، MFG، FAT، Work EX، FOB ، Deliver
 • انجام اموراجرا جهت ساخت ، مهاربندی ، به آب اندازی و نصب سکوی های دریایی، Jacket  ، Bridge، Flare، FSP Deck، ISP Support ، پایل کوبی که شامل کلیه بخشهای اجرایی (سازه، پایپینگ، مکانیکال، برق، ابزار دقیق، تلکام، ایمنی، بارگیری ) ، میشود
 • انجام امور مدیریت کیفیت، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت
 • انجام امور پیش راه اندازی و راه اندازی با استفاده از نرم افزار Rev 3.20.01 ICAPS
 • انجام برنامه ریزی پروژه ها که شامل ایجاد سیستم اندازه گیری ، تهیه برنامه کارگاهی و Master پروژه و استفاده از نرم افزارهای P6 ، Office ،  Access، MSP
 • انجام امور پشتیبانی جهت امور نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و جرثقیلها
 • استفاده از نرم افزار درسا جهت یکپارچه سازی گردش اطلاعات ( مهندسی، کنترل کیفی ، برنامه ریزی ، اجرایی ) بین کلیه واحد های کارفرمایی و داخلی (اجرایی و ستادی )
 • استفاده از شناورهای HLV5000 و Oceanic 5000 با ظرفیت اسمی 5000 تن در نصب سکوها و جکتها
 • ظرفیت ساخت سالیانه جکت معادل 34000 تن
 • ظرفیت ساخت سالیانه تاپ ساید معادل 32000 تن
 • ظرفیت کل ساخت سالیانه جکت و تاپ ساید به صورت همزمان معادل 66000 تن
 • به آب اندازی سكوهاي فراساحل تا وزن 8000 تن
رفتن به بالا
ایزوایکو
 • fa