فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی

عنوان پروژه : فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی
مالک پروژه : شرکت نفت وگاز پارس
کارفرما : توتال فرانسه
زمینه فعالیت پروژه : فرا ساحل
نوع قرارداد : EPCI
تاریخ شروع : سال ۱۳۷۷
مدت قرارداد : سه سال
شرح خلاصه پروژه : ساخت دك و انسیلاری  SPD4پروژه‌ فازهاي ۲ و ۳ پارس‌ جنوبي
محصول نهایی پروژه : توليد روزانه ۵۶/۶ ميليون متر مكعب گاز طبيعی

توليد روزانه ۸۰ هزار بشكه ميعانات گازي

توليد روزانه ۴۰۰ تن گوگرد

پیشرفت پروژه : کل پروژه انجام و جهت بهره برداری تحویل کارفرما گردیده است