فاز ۱ پارس جنوبی

عنوان پروژه : فاز ۱ پارس جنوبی
مالک پروژه : شرکت نفت وگاز پارس
کارفرما : IOEC / PPL
زمینه فعالیت پروژه : فرا ساحل
نوع قرارداد : EPCI
تاریخ شروع : مهرماه ۱۳۸۰
مدت قرارداد : ۱ سال
شرح خلاصه پروژه : ساخت جكت ۳۵۰۰ تنی  SPD1پروژه فاز ۱ پارس جنوبي
محصول نهایی پروژه : تولید روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز شیرین به خط لوله سراسری گاز، ۴۰هزار بشکه میعانات گازی و ۲۰۰ تن گوگرد به شکل دانه‌بندی شده و ۱۵۰۰ تن گاز مایع.
پیشرفت پروژه : کل پروژه انجام و جهت بهره برداری تحویل کارفرما گردیده است