امکانات

اسکله هایی با قابلیت به آب اندازی سکوهای فراساحل
سالن های تولید، برش ورق و پروفیل و لوله، نصب، رنگ آمیزی و غیره
جرثقیل مخصوص به ظرفیت ۲۵۰ تن (۶ دستگاه)
جرثقیل های سنگین و ماشین آلات مدرن
بارج حمل سکو با ظرفیت ۱۰۰۰۰ تن
جرثقیل های سقفی کارگاهی (۷ دستگاه)
محوطه رو باز تولید TOPSIDE و JACKET 
دستگاههای CNC برش لوله و ورق (دستگاه برش مولر و مقطع زنی مولر)
بیش از ۳۰ هکتار زمین با دسترسی به اسکله
کارگاه ساخت اصلی به وسعت ۵۰*۱۵ 
محوطه مونتاژ و نصب به وسعت ۱۴۰*۴۰۰