جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن ذخاير نفت و ذخاير گاز طبيعي، در منطقه اي قرار گرفته […]

جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن ذخاير نفت و ذخاير گاز طبيعي، در منطقه اي قرار گرفته […]

مبین سازه گستر خلیج فارس

شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس

بر اهل فن پوشیده نیست که تداوم استخراج، اکتشاف، تولید، انتقال و فرآورش فرآورده‏های نفتی که با هدف تسخیر بازارهای منطقه ای و جهانی و نیز صیانت از جایگاهِ شایستۀ صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در میدان رقابتِ نابرابر بین‏ المللی در سند چشم انداز کشور مد نظر قرار گرفته، نیازمند تدوین برنامه‏ های‏‏ اصولی، جذب سرمایه های لازم برای نگه داری، به روز رسانی و توسعه صنعت نفت کشورمان است. تأسیس شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس به عنوان یکی از شرکتهای مرتبط با صنعت نفت و گاز کشور در میانه دهه هشتاد خورشیدی، نشان از توجه دقیق متولیان امر به لزوم کاستن از وابستگی خارجی و چابک سازی شرکتها در دوره حیات جدید صنعت نفت ملی ایران دارد. هر چند با شروع این نهضت، توانمند سازی این صنعتدر ساخت و توسعه صنایع داخلی مورد توجه جدی قرار گرفت، اما تجمیعِ امور مربوط به مهندسی، تدارکات و انبار داری، ساخت و حتی نصب و راه اندازی سکو های نفتی و گازی کشور تصمیمی اصولی و مبتنی بر لزومِ توسعۀ همه‏ جانبۀ این صنعت بود که در شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس تبلور یافت. ایجاد و شکل‏ گیری این مجموعه، فرصتِ بزرگی است که به همت و کوشش کارکنانِ سختکوشِ آن فراهم آمده ‏و متناظر با ظرفیتهای صنعت کشور و قابلیتهای موجود و توجه به توان علمی و دانش فنیِ درون‏مرزی است. مسیری که امروز شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس پیش رو دارد، اهتمامِ همه‏ جانبه و هدفمند برای ایجاد تغییر در فرآیند خدمت به مشتریان در فرآیند توسعۀ همه‏ سویۀ کشور است. امری که در مدار شکوفاییِ اقتصادِ ملی و حذفِ ریشه‏ هایِ وابستگی، ارتقاء دانش و فنآوری‏ های بومی، تهیه بانک‏های اطلاعاتی کارآمد، تدوین استانداردها و توسعه مدیریت اطلاعات برای کمک به اجرای طرحها و پروژه‏های توسعه‏ای تبلور می‏یابد. مفتخریم که در حال حاضر مجموعه کارکنان شرکت در سطوح مختلف، از زنان و مردانی شکل گرفته است که روحیه تلاشگر و جسورانه به همراه تجربه یک شرکت EPCI محور را با خود به همراه دارند. این امر با در نظر گرفتن جوانب پیچیده تعاملات انسانی و استقرار فرهنگ سازمانی خاص از سوی مدیران و کارکنان شرکت محقق شده است. در پایان سخن، از همه شما همکاران و همراهان گرامی تقاضا دارم با همدلی و هم فکری، تیم مدیریت شرکت را در مسیر رسیدن اجرای برنامه‌ها یاری نمایید. از خداوند منان برای شما آرزوی سلامت، بهروزی و موفقیت روز افزون دارم و ایمان دارم با همکاری شما، شرکت قله‌های رفیع‌تر موفقیت را فتح خواهد نمود.

پروژه های انجام شده

پروژه های جاری

رفتن به بالا
ایزوایکو
  • fa
  • en